E-learning
kursy dofinansowywane
Denis' School Sp. z o.o.
ul. Młynarska 7
01-205 Warszawa
+48 22/ 241 12 12
+48 22/ 241 12 13
biuro@denisschool.com.pl

NIP: 525-21-28-179,
REGON: 014993786

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000026390,
Kapitał zakładowy 50 000 zł.

Aktualności
Intensywne szkolenie „Basic Telephoning Skills in English"


16 maja 2008 r. Denis’ School zorganizowała szkolenie z języka angielskiego w zakresie Basic Telephoning Skills. Szkolenie miało formę jednodniowego intensywnego kursu. Było to pierwsze z cyklu tego typu warsztatów dla firmy z branży informatycznej, dla grupy pracowników administracyjnych, pracowników recepcji, asystentów działów oraz osób obsługujących klienta przez telefon i pracujących na tzw. „hot-line”.

 

Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w techniki, strategie oraz słownictwo potrzebne do prowadzenia służbowych rozmów telefonicznych w języku angielskim. Podczas warsztatów kładziono nacisk na mówienie i słuchanie. Korzystano z różnych form ćwiczeniowych i środków dydaktycznych, takich jak: praca w parach, symulacje, gry z rolami do odegrania, autentyczna linia telefoniczna do rozmowy w parach, serwis e-learningowy Global English, zawierający m.in. scenariusze lekcji poświęconych telefonowaniu w różnorodnych sytuacjach.
« powrót

Denis' School to...
Szkoła z 2-krotnym Certyfikatem Jakości PASE
Szkoła z akredytacją Kuratora Oświaty
Lider Przedsiebiorczości 2005 roku
Licencjonowany Ośrodek Egzaminacyjny TELC
Członek - założyciel PIFS
Kodeks Dobrych Praktyk
strona główna
publikacje
mapa serwisu
»  Nowoczesna Firma
  www.nf.pl
»  Instytut Zarządzania
  www.instytut.org.pl
»  PSZK
  www.pszk.org.pl
Już wkrótce
zapraszamy do badania
   aktualności   |   o firmie   |   oferta   |   lektorzy   |   kontakt   |   english